Category: Catatan Lentera Litera

Catatan Kaki

Catatan Kaki keterangan yang dicantumkan pada margin bawah pada halaman buku (biasanya dicetak dengan huruf yang lebih kecil daripada huruf di dalam teks guna menambahkan

Dermawan

Dermawan pemurah hati; orang yang suka bederma (beramal, bersedekah)

Dewan Pers

dewan yang dibentuk oleh pemerintah; beranggotakan wakil-wakiI organisasi pers; bertugas mengatasi tingkah laku pers dan memberikan nasihat kepada pemerintah

Edisi

Edisi  bentuk buku yang diterbitkan keluaran (buku, surat kabar, majalah, kamus, dan sebagainya yang di terbitkan) dari macam yang sama dan dalam waktu yang sama

Edisi Ekstra

edisi yang diterbitkan di luar edisi biasa untuk menyiarkan suatu berita penting

Edisi Khusus

edisi surat kabar atau majalah yang khusus diterbitkan dalam rangka peringatan suatu peristiwa atau membicarakan suatu masalah